Galvanické pokovovanie

Galvanické pokovovanie (alebo galvanizácia) je elektrolytické nanášanie vrstvy kovu na vodivý povrch. Väčšinou je využívané v priemyselnej oblasti. Umožňuje nanášať na bežné kovy tenkú vrstvu ušľachtilého kovu, čo výrazne obmedzuje uvoľňovanie niklu. Tento spôsob sa primárne používa na ochranu kovových konštrukcií pred koróziou ale má aj estetický účel.

AKO TO FUNGUJE

Pokovanie sa vykonáva ponorením pokovovaného predmetu do elektrolytu, pričom tento slúži ako elektróda. Druhou elektródou môže byť nádoba, alebo sa použije elektróda z materiálu, ktorým sa pokovuje. Po privedení elektrického prúdu na elektródy sa začne na pokovovanom predmete vylučovať ochranná vrstva nového materiálu (elektrolýza). Na rýchlosť elektrolýzy majú vplyv fyzikálne vlastnosti elektrolytu, prípadné jeho premiešavanie a použité katalyzátory.

Výhodou tohto spôsobu pokovovania je, že predmet nie je tepelne namáhaný a je možné nanášať aj vrstvy inak ťažko spracovateľných kovov. Veľmi jednoducho je možné vymedziť pokovovaný povrch, napr. prekrytím, alebo farbením (maskovaním) miest, ktoré pokovované byť nemajú. Naopak, galvanicky je možné pokovovať nevodivé materiály, ak sa na ne nanesie vodivá vrstva, najčastejšie grafitový prach. Na upravený model je možné naniesť až niekoľko milimetrovú vrstvu kovu. Najväčšou nevýhodou je, že sa často pracuje s nebezpečnými a jedovatými látkami. Ródium alebo striebro, ktoré sú najpoužívanejšími materiálmi na trhu so šperkami, môžu byť jasnejšie a lesklejšie, ale ich používanie významne znečisťuje prostredie. Galvanické pokovovanie, ktoré sme si vybrali, je založené na bronze, pretože jeho spracovanie na rozdiel od striebra nevyžaduje kyanid. Konečným výsledkom je strieborný, lesklý a svetlý kus, ktorý nie je náchylný na oxidáciu. Spoločnosť, ktorú sme vybrali na galvanické spracovanie, je talianska a pôsobí v Taliansku v plnom súlade s talianskymi a európskymi normami pre likvidáciu toxických látok.

Galvanické pokovovanie